Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 30: Fundament Tabel Quadrat-Miilen No 116 og 117

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 30: Fundament Tabel Quadrat-Miilen No 116 og 117

Bruk i GIS-applikasjoner

Sign in to access WMTS endpoints.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Export as IIIF

Sign in to export as IIIF.