Kartverket

Liker du lokalhistorie og gamle kart? Kan du tenke deg å utforske historiske steder omkring i Norge og resten av verden? I så fall kan du bidra med å stedfeste gamle kart.

Jeg vil stedfeste et kart

Resultater

Toppliste

Oppdateres daglig.

Nylig stedfestede kart

Samlinger

2023

2024

Amtskart

Andre kart

Diverse kart

Flere gamle kart

Gradteig

Jul2021

Juni

Land og amt

M711-Norge50

Nye gamle kart

Rektangel

Sjø og land