Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 55: kart over de i Sommeren 1859 bestemte Punkter

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 55: kart over de i Sommeren 1859 bestemte Punkter

Bruk i GIS-applikasjoner

Sign in to access WMTS endpoints.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Export as IIIF

Sign in to export as IIIF.