Spesielle kart 172b-15: Kart over riksgrensen mellom Norge og Finland på grunnlag av luftfotografier

Spesielle kart 172b-15: Kart over riksgrensen mellom Norge og Finland på grunnlag av luftfotografier

Bruk i GIS-applikasjoner

Sign in to access WMTS endpoints.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Export as IIIF

Sign in to export as IIIF.