Trigonometrisk grunnlag, dublett 32- Kart over trigonometriske punkter foretatt i 1812

Trigonometrisk grunnlag, dublett 32- Kart over trigonometriske punkter foretatt i 1812

Bruk i GIS-applikasjoner

Sign in to access WMTS endpoints.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Export as IIIF

Sign in to export as IIIF.