Spesielle kart 18 Nord-øst: Telegrafkart over Norge

Spesielle kart 18 Nord-øst: Telegrafkart over Norge

Bruk i GIS-applikasjoner

Sign in to access WMTS endpoints.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Export as IIIF

Sign in to export as IIIF.