Statistikk kart 19-6: Fremstilling af Norges Agerbrug. Hovedsæden i hvert Herred

Statistikk kart 19-6: Fremstilling af Norges Agerbrug. Hovedsæden i hvert Herred

Bruk i GIS-applikasjoner

Sign in to access WMTS endpoints.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Export as IIIF

Sign in to export as IIIF.