Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 58: Oversigtskart over de i Aarene 1864 og 1865 bestemte Punkter

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 58: Oversigtskart over de i Aarene 1864 og 1865 bestemte Punkter

Bruk i GIS-applikasjoner

ArcGIS, QGIS eller webapplikasjoner kan enkelt bruke dette kartet med web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles tilbys for rask tilgang.

Logg inn to get links.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.